Regulacje prawne


Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym


Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050170141Raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej


Warszawa 2011

http://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2011/12/III-Raport-dotyczący-sytuacji-mniejszości-narodowych-i-etnicznych-oraz-języka-regionalnego.pdfRaport komitetu ekspertów ds. europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych

Strasburg, 7 grudnia 2011

http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/EvaluationReports/PolandECRML1_pl.pdf