Patron roku 2021

Do pobrania

Polecane stronyPRZEKAŻ 1%

 

PATRONAT

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ


ARCHIWUM PORTALU

 

MAPA KRAJU KASZUBÓW2020 – Rok Miészëznowëch Prawów

6 stëcznika mdzemë fejrowac 15 lat òd wprowadzeniô Ùstawù ò nôrodnëch ë etnicznëch miészëznach a regionalnym jãzëkù w pòlsczim państwie. Z ti leżnotë Kaszëbskô Jednota wzãła so za patrona 2020 rokù Miészëznowé Prawa, cobë latos òsoblëwie sã przëzdrzec temù, jak òne są realizowóné kòl naju ë jinëch miészëznów, co żëją w Pòlsce. Chcemë niesc swiądã ò naszich prawach do wszëtczich Kaszëbów, a òsoblëwie tëch nômłodszich. Mdzemë mielë starã ò rozrechòwiwanié wëszëznów z tegò, jak realizëją zôpisë z Ùstawù ò miészëznach, a téż z przëjãti w Pòlsce 1 czerwińca 2009 rokù Eùropejsczi Kôrtë Jãzëków

8 strëmiannika mdzemë fejrowac 30 lat Ùstawù ò samòrządzënach, dlôte chcemë téż zdrzec, jak dlô naszi nôrodny kùlturë robią naszi samòrządarze, òsoblëwie we wspieranim szkòłów ë szkólnëch w ùczbach kaszëbsczégò jãzëka, wiédzë ò kùlturze i historie Kaszëbów. Chcemë téż miec realny cësk na to, jak mdze wëzdrzała naja przińdnota, temù lëché prakticzi wëszëznów mdzemë chcelë mieniac na bëlné dzejania, dôwającë jima za mòdło taczé place, dze państwòwi robòtnicë robią wszëtkò dlô ùchòwaniô ë rozwiju naszi nôrodny kùlturë. 

Mómë téż nôdzejã, że nasze dzejania ë niesenié swiądë ò naszich prawach bëlno przërëchtëje Kaszëbów do Nôrodnégò Pòwszédnégò Spisënkù w 2021 rokù tak, cobë lëczba deklaracjów przënôléżnoscë do kaszëbsczégò nôrodu bëła jesz wikszô, jak dzesãc lat do wsladë. 

6 stycznia będziemy obchodzić 15-lecie wprowadzenia Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym w polskim państwie. Z tej okazji Kaszëbskô Jednota obrała za patrona roku 2020 "PRAWA MNIEJSZOŚCI”, aby bliżej przyjrzeć się temu, jak są one realizowane u nas i u innych mniejszości, żyjących w Polsce. Chcemy rozpowszechniać wiedzę o naszych prawach wśród Kaszubów, zwłaszcza tych najmłodszych. Podejmiemy starania, aby rozliczyć władze z tego, jak realizują zapisy Ustawy o mniejszościach jak również przyjętej w Polsce 1 czerwca 2009 roku Europejskiej Karty Języków.
 
8 marca będziemy obchodzić 30-lecie Ustawy o samorządach, dlatego też chcemy spojrzeć, jak na rzecz kultury naszego narodu pracują samorządy, szczególnie w zakresie wspierania szkół i nauczycieli w lekcjach języka kaszubskiego, wiedzy o kulturze i historii Kaszubów. Chcemy też mieć realny wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, dlatego zamierzamy zmieniać wszelkie złe praktyki, stawiając za wzór te miejsca, gdzie urzędnicy państwowi robią wszystko, aby zachować i rozwijać naszą narodową kulturę.
 
Mamy też nadzieję, że nasze działania i rozwój świadomości prawnej, przygotuje dobrze Kaszubów do Narodowego Spisu Powszechnego w 2021, dzięki czemu liczba deklaracji przynależności do narodu kaszubskiego będzie jeszcze większa niż 10 lat temu.

Kaszëbskô Jednota
↑ Przejdź do góry strony